Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator i dane kontaktowe

ASE Pharma Solutions informuje, że jest administratorem danych osobowych.

ASE Pharma Solutions przetwarza dane osobowe takie, jak np.: adres e-mail, imię, nazwisko, adres lub adres zakładu pracy, numer telefonu.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

ASE Pharma Solutions przetwarza dane osobowe w celu zawarcia (lub zamiaru zawarcia) i wykonania umowy, w tym świadczenia usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1.b) RODO). ASE Pharma Solutions przetwarza dane osobowe przy zawieraniu (lub zamiarze zawarcia) i w trakcie wykonywania umowy, w tym świadczenia usługi oraz przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

ASE Pharma Solutions przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1.c) RODO) przez czas trwania tego obowiązku, np. wynikającego z przepisów podatkowych.

ASE Pharma Solutions przetwarza dane osobowe w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1.f) RODO), np. powiązanych z realizacją umowy, w tym świadczeniem usług, prowadzeniem komunikacji, w tym udzielaniem odpowiedzi na Państwa zapytania, przygotowaniem ofert, marketingiem bezpośrednim przez czas wykonywania umowy, w tym świadczenia usług a po tym czasie przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

ASE Pharma Solutions przetwarza dane osobowe do celu (celów), na jaki (jakie) wyrazili Państwo zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1.a) RODO). Treść zgody będzie określała cel (cele), np. przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania informacji handlowej na adres e-mail, który Państwo podali; przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Informacje dotyczące praw

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inne informacje

Informujemy, że ASE Pharma Solutions nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być ujawnione odbiorcom (w rozumieniu RODO), np. dostawcom przesyłek pocztowych lub kurierskich, podmiotom współpracującym, dostawcom usług internetowych.

Informujemy, że adresy IP użytkowników, typy przeglądarek, czas dostępu są zbierane automatycznie i służą doskonaleniu jakości naszych usług oraz polepszaniu zawartości naszej witryny.

Bezpieczeństwo danych osobowych

ASE Pharma Solutions zapewnia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Zmiany polityki prywatności

ASE Pharma Solutions będzie uaktualniać zapisy, dotyczące polityki prywatności uwzględniając, np. ewentualne zmiany prawa. Zachęcamy do periodycznego sprawdzania aktualnych zapisów, dotyczących ochrony danych osobowych w naszej firmie.

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa ASE Pharma Solutions zawiera linki do innych stron. ASE Pharma Solutions nie odpowiada za politykę prywatności i zawartość tych stron, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności każdej z nich. ASE Pharma Solutions zamieszcza te linki jedynie dla Państwa wygody.

Pliki „cookies”

Strona internetowa ASE Pharma Solutions używa plików „cookies”, aby umożliwić prawidłowe działanie naszego serwisu oraz w zakresie dostarczania analitycznych danych statystycznych. Informujemy, że mają Państwo możliwość zaakceptować ich użycie lub je odrzucić. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje „cookies”, ale zwykle istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki w celu odrzucenia plików „cookies”. W takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziecie Państwo mogli w pełni korzystać z naszego serwisu internetowego.

Nasza witryna korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego, wykorzystującego głównie własne pliki cookie, umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14