Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Linki

LINKI

YTwoja ReklamaE

A 


Active Pharmaceutical Ingredients Committee (APIC) 


E 


European Compliance Academy (ECA) 


European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)


EU Legislation – Eudralex 


European Medicines Agency (EMA)


H 


Heads of Medicines Agencies (HMA)


I 


Innovative Medicines Initiative (IMI) 


International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) 


International Pharmaceutical Excipients Council Europe (IPEC) 


M 


Main Pharmaceutical Inspectorate
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) 


O 


Office for Registration of Medicinal Products,
Medical Devices and Biocidal Products
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB)


Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 


P 


 Parenteral Drug Association (PDA) 


 Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) 


Q 


 QP Association 


R 


Register of medicinal products (Poland)
Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Register of medicinal products (EU)
Rejestr Produktów Leczniczych (UE)


Register of medicinal products (Russia)
Rejestr Produktów Leczniczych (Rosja)


Register of drug products approved by FDA (USA)
Rejestr Produktów Leczniczych (USA)


U 


Union Register of medicinal products
Unijny Rejestr produktów leczniczych 


U.S. Food and Drug Administration (FDA)


W 


 World Health Organization (WHO)