Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Stosowanie przeciwciał monoklonalnych w leczeniu COVID-19

  • 8 lutego 2021
  • ACTEMRA, AstraZeneca, AZD7442, bamlanivimab, bamlaniwimab, casirivimab, casiriwimab, Celltrion, CHMP, cilgavimab, cilgawimab, CMA, COVID-19, CT-P59, EC, EEA, Eli Lilly, EMA, EOG, etesevimab, etesewimab, EU, Evusheld, F. Hoffman-La Roche Ltd, FDA, GlaxoSmithKline, GSK4182136, imdevimab, imdewimab, KE, korzyść, mAb, mRNA, przeciwciała monoklonalne, regdanvimab, regdanwimab, Regeneron Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Regkirona, REGN-COV2, RoActemra, Roche, rolling review, ryzyko, SARS-CoV-2, sotrovimab, sotrowimab, tiksagewimab, tixagevimab, tixagewimab, tocilizumab, UE, Vir Biotechnology Inc., VIR-7831, warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wniosek,

YTwoja ReklamaE

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) dokonuje przeglądu dostępnych danych dotyczących stosowania przeciwciał monoklonalnych: casiriwimabu, imdewimabu, bamlaniwimabu i etesewimabu, w leczeniu pacjentów z COVID-19, którzy nie wymagają suplementacji tlenem i u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia się ciężkiego przebiegu COVID-19. Komitet przeprowadzi dwa oddzielne przeglądy, jeden dla połączenia casiriwimab/imdewimab, a drugi dla bamlaniwimab/etesewimab.

EMA dokonuje przeglądu danych w celu dostarczenia zharmonizowanej opinii naukowej na szczeblu UE, aby wesprzeć podejmowanie krajowych decyzji dotyczących możliwego zastosowania przeciwciał przed wydaniem formalnego pozwolenia.

Przeglądy zostały rozpoczęte w związku z niedawnymi badaniami, w których analizowano wpływ połączeń: casiriwimab/imdewimab oraz bamlaniwimab/etesewimab u pacjentów z COVID-19, leczonych ambulatoryjnie, którzy nie potrzebują podawabatterie flachpol adapter
two people fishing kayak
marc jacobs handtassen outlet
air max 97 trainers summit white bleached desert sand
adidas nmd girls
balenciaga sinners hoodie
casio model calculator
nike survetement
manico basso 5 corde amazon
hp 5230 patrone Switzerland
detská zdravotná obuv
hq8716 Italy
casio g shock dw 5600e 1ver
vans sandals australia
workout spandex shorts
prowadziły do mniejszej liczby wizyt lekarskich i hospitalizacji związanych z COVID-19.

Komitet przyjrzy się również stosowaniu samego bamlaniwimabu w oparciu o badanie, które wykazało, że monoterapia bamlaniwimabem może zmniejszać miano wirusa i zapewnić korzyści kliniczne.

Casiriwimab, imdewimab, bamlaniwimab i etesewimab to przeciwciała monoklonalne działające przeciwko COVID-19. Przeciwciało monoklonalne to przeciwciało (rodzaj białka), które zostało zaprojektowane w celu rozpoznawania określonej struktury (zwanej antygenem) i przyłączania się do niej.

Te cztery przeciwciała monoklonalne są zaprojektowane, aby przyłączyć się do białka wypustki wirusa SARS-CoV-2 w różnych miejscach. Kiedy przyłączają się do białka wypustki, wirus nie jest w stanie przedostać się do komórek organizmu. Przeciwciała przyłączają się do różnych części białka i stosowanie ich w połączeniu (casiriwimab z imdewimabem oraz bamlaniwimab z etesewimabem) może wykazywać większą skuteczność niż stosowanie ich pojedynczo.


 
 
MAB

casirivimab/imdevimab Ronapreve (REGN-COV2)

Regeneron Pharmaceuticals Inc. & F. Hoffman-La Roche Ltd

 

Aktualizacja [26/02/2021]

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył przegląd dotyczący stosowania przeciwciał monoklonalnych, casiriwimabu i imdewimabu, w leczeniu pacjentów z COVID-19. Ten przegląd został podjęty w celu wydania zharmonizowanej opinii naukowej na szczeblu UE, aby wesprzeć podejmowanie decyzji, na poziomie krajów, dotyczących możliwego zastosowania przeciwciał przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Agencja uznała, że połączenie, znane również jako REGN-COV2, może być stosowane do leczenia pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19, którzy nie wymagają suplementacji tlenem i u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia się ciężkiego przebiegu COVID-19.

Lek podaje się we wlewie (kroplówce) do żyły, a proponowane warunki stosowania są dostępne tutaj.

EMA wydała swoje zalecenia w następstwie przeglądu danych, w tym danych dotyczących jakości oraz badań, w których analizowano wpływ połączenia przeciwciał: casiriwimab/imdewimab u pacjentów z COVID-19, leczonych ambulatoryjnie, którzy nie potrzebują podawania tlenu. Wstępne wyniki wskazują, że takie połączenie zmniejszyło miano wirusa (ilość wirusa w tylnej części nosa i gardła) bardziej niż placebo (leczenie pozorowane) i doprowadziło do mniejszej liczby wizyt lekarskich związanych z COVID-19.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, większość zgłoszonych działań niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany, jednakże zaobserwowano reakcje związane z wlewem, w tym reakcje alergiczne, dlatego powinny być one pod tym kątem monitorowane.

Zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) mogą teraz być wykorzystane w celu wsparcia krajowych zaleceń na temat możliwego stosowania przeciwciał przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Równolegle, przegląd etapowy połączenia przeciwciał: casiriwimab i imdewimab, który rozpoczął się 1 lutego br., jest obecnie w toku. Kiedy zostanie zakończony będzie stanowić podstawę dla wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE dla takiego połączenia przeciwciał.

 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął procedurę bieżącego przeglądu danych na temat produktu leczniczego znanego jako REGN-COV2, połączenia przeciwciał: casiriwimab/imdewimab, który został opracowany we współpracy przez Regeneron Pharmaceuticals, Inc. i F. Hoffman-La Roche, Ltd (Roche) do leczenia i zapobiegania COVID-19.

Decyzja CHMP odnośnie rozpoczęcia „przeglądu na bieżąco” opiera się o wstępne wyniki z badania, które wskazują korzystny wpływ leku na zmniejszenie ilości wirusa w nosie i gardle u niehospitalizowanych pacjentów z COVID-19.

EMA rozpoczęła ocenę pierwszej serii danych na temat leku, które pochodzą z badań laboratoryjnych i badań na zwierzętach (dane niekliniczne).

CHMP oceni wszystkie dane na temat tego leku, uwzględniając dowody z badania u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 oraz innych badań klinicznych, jak tylko będą one dostępne.

„Przegląd na bieżąco” będzie kontynuowany do czasu, kiedy będą dostępne wystarczające dowody wspierające formalny wniosek o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

 

 
FDA
  • Autoryzowane

Zezwolenie na stosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach (EUA)
Data wydania: 2020-11-21
MAB

bamlanivimab/etesevimab

Eli Lilly & Company

 

Aktualizacja [11/03/2021]

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął procedurę etapowego przeglądu danych na temat przeciwciał, bamlaniwimabu i etesewimabu, które są opracowywane przez Eli Lilly do stosowania w połączeniu do leczenia COVID-19. Przegląd będzie również dotyczył stosowania samego bamlaniwimabu.

Decyzja dotycząca rozpoczęcia „przeglądu na bieżąco” opiera się o wstępne wyniki dwóch badań: jednego, które bada zdolność skojarzonych leków do leczenia COVID-19 oraz drugiego, kiedy bamlaniwimab jest stosowany samodzielnie. Jednakże, EMA nie oceniła jeszcze pełnego zbioru danych i jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski odnośnie bilansu korzyść-ryzyko dla leków.

EMA rozpoczęła ocenę pierwszej serii danych, które pochodzą z badań na zwierzętach (dane niekliniczne).

EMA oceni wszystkie dane na temat tych leków, w tym dowody z badań klinicznych, jak tylko będą one dostępne. „Przegląd na bieżąco” będzie kontynuowany do czasu, kiedy będą dostępne wystarczające dowody wspierające formalne wnioski o udzielenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

EMA oceni zgodność leku z przyjętymi standardami w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i jakości. Chociaż nie można jeszcze przewidzieć harmonogramu przeglądu, proces powinien być szybszy niż zwykła ocena ze względu na czas zyskany podczas przeglądu etapowego.

 

Aktualizacja [08/03/2021]

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył przegląd dotyczący stosowania przeciwciał monoklonalnych, bamlaniwimabu i etesewimabu, w leczeniu pacjentów z COVID-19. Ten przegląd został podjęty w celu wydania zharmonizowanej opinii naukowej na szczeblu UE, aby wesprzeć podejmowanie decyzji, na poziomie krajów, dotyczących możliwego zastosowania przeciwciał przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Agencja uznała, że bamlaniwimab i etesewimab, mogą być stosowane razem do leczenia pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19, którzy nie wymagają suplementacji tlenem i u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia się ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Agencja analizowała również stosowanie samego bamlaniwimabu i stwierdziła, że pomimo niepewności w zakresie korzyści z monoterapii, może być rozważany przy wyborze metody leczenia.

Leki podaje się we wlewie (kroplówce) do żyły, a proponowane warunki stosowania są dostępne tutaj.

EMA przedstawiła swoje zalecenia w następstwie przeglądu danych, w tym danych dotyczących jakości oraz danych z badania, w którym analizowano wpływ monoterapii oraz terapii skojarzonej (połączenia przeciwciał) u pacjentów z COVID-19, leczonych ambulatoryjnie, którzy nie potrzebują podawania tlenu. Chociaż istnieją pewne wątpliwości, szczególnie odnośnie korzyści z monoterapii, wyniki wskazują, że połączenie zmniejszyło miano wirusa (ilość wirusa w tylnej części nosa i gardła) bardziej niż placebo (leczenie pozorowane). Wyniki wykazały również, że połączenie oraz monoterapia doprowadziły do mniejszej liczby wizyt lekarskich związanych z COVID-19.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, większość zgłoszonych działań niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany; jednakże reakcje związane z wlewem, w tym reakcje alergiczne, są prawdopodobne i pod tym kątem powinny być one monitorowane.

Zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) mogą teraz być wykorzystane w celu wsparcia krajowych zaleceń na temat możliwego stosowania przeciwciał przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Bamlaniwimab i etesewimab są przeciwciałami monoklonalnymi. Przeciwciało monoklonalne to rodzaj białka, które zostało zaprojektowane w celu rozpoznawania określonej struktury (zwanej antygenem) i przyłączania się do niej. Bamlaniwimab i etesewimab są zaprojektowane, aby przyłączyć się do białka wypustki wirusa SARS-CoV-2 w dwóch różnych miejscach. Kiedy leki przyłączają się do białka wypustki, wirus nie jest w stanie przedostać się do komórek organizmu.

 

 
FDA
  • Autoryzowane

Zezwolenie na stosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach (EUA)
Data wydania: 2021-02-09
MAB

bamlanivimab

Eli Lilly & Company

 
FDA
Wycofane
  • Autoryzowane

Zezwolenie na stosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach (EUA)
Data wycofania:
2021-04-16

Data wydania: 2020-11-09
MAB

regdanvimab (CT-P59)

Regkirona, Celltrion

 

Aktualizacja [02/04/2021]

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył przegląd dotyczący stosowania przeciwciała monoklonalnego, regdanwimabu (znanego również jako CT-P59), w leczeniu pacjentów z COVID-19. Ten przegląd został podjęty w celu wydania zharmonizowanej opinii naukowej na szczeblu UE, aby wesprzeć podejmowanie decyzji, na poziomie krajów, dotyczących możliwego zastosowania przeciwciała przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Agencja uznała, że regdanwimab, może być stosowany do leczenia dorosłych pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19, którzy nie wymagają suplementacji tlenem i, u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia się ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Lek podaje się we wlewie (kroplówce) do żyły, a proponowane warunki stosowania są dostępne tutaj.

EMA przedstawiła swoje zalecenia w następstwie przeglądu danych z trwającego badania, w którym analizowano skuteczność regdanwimabu u dorosłych pacjentów z objawami COVID-19 określonymi jako łagodne do umiarkowanych, leczonych ambulatoryjnie i, którzy nie potrzebują podawania tlenu. Wyniki pierwszej części badania wykazują, że regdanwimab może zmniejszać liczbę hospitalizacji. Jednakże, na chwilę obecną, wyniki nie były wystarczająco solidne, aby wyciągnąć konkretne wnioski na temat korzyści ze stosowania leku. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, większość zgłoszonych działań niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany. Nie można wykluczyć reakcji związanych z wlewem, w tym reakcji alergicznych, dlatego personel medyczny powinien monitorować pacjentów w kierunku wystąpienia takich reakcji.

Pomimo niepewności, CHMP uznał, że regdanwimab można rozważać przy wyborze metody leczenia pacjentów, u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia się ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, w oparciu o racjonalne prawdopodobieństwo, że lek przyniesie korzyści kliniczne i niskie prawdopodobieństwo szkodliwości.

Zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) mogą teraz być wykorzystane w celu wsparcia krajowych zaleceń na temat możliwego stosowania tego przeciwciała monoklonalnego przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Podczas gdy opisana ocena dobiegła końca, przegląd etapowy regdanwimabu, który rozpoczął się 24 lutego br., jest obecnie w toku. Kiedy zostanie zakończony, będzie stanowić podstawę dla złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE dla tego leku.

Aktualizacja [09/03/2021]

Europejska Agencja Leków (EMA) prowadzi przegląd dotyczący przeciwciała monoklonalnego opracowanego przez Celltrion, regdanwimabu (CT-P59), w celu wsparcia organów krajowych, które mogą zadecydować o stosowaniu tego leku do leczenia COVID-19 przed udzieleniem pozwolenia.

Ten przegląd jest dodatkowym do trwającego przeglądu etapowego regdanwimabu (przeglądu danych dokonywanego „na bieżąco”) dotyczącego leczenia pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19, którzy nie wymagają tlenowej terapii suplementacyjnej i u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia się ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 i/lub hospitalizacji.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) przeanalizuje dane na temat tego, jak skutecznie lek zapobiega przed rozwinięciem się ciężkiego przebiegu COVID-19 lub zmniejsza liczbę hospitalizacji i przyjęć na oddziały intensywnej opieki medycznej.

Podczas gdy bardziej kompleksowy przegląd etapowy jest w toku, przed ewentualnym złożeniem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ta procedura zapewni wspólną opinię ekspertów z UE dla organów krajowych, które mogą podjąć decyzje oparte o dowody w zakresie wcześniejszego stosowania leku, np. w programach compassionate use.

EMA poinformuje o wynikach tego przeglądu, gdy się on zakończy.

 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął procedurę etapowego przeglądu danych na temat przeciwciała monoklonalnego, regdanwimabu, znanego również jako CT-P59, które zostało opracowane przez Celltrion do leczenia COVID-19.

Decyzja dotycząca rozpoczęcia „przeglądu na bieżąco” opiera się o wstępne wyniki z trwającego badania, które ma na celu analizę w zakresie możliwości leku do leczenia COVID-19. Jednakże, EMA nie oceniła jeszcze pełnego zbioru danych i jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski odnośnie bilansu korzyść-ryzyko dla leku.

EMA rozpoczęła ocenę pierwszej serii danych, które pochodzą z badań na zwierzętach (dane niekliniczne) i badań klinicznych i, które uzupełniają dane na temat jakości leku.

EMA oceni wszystkie dane na temat tego leku, jak tylko będą one dostępne. „Przegląd na bieżąco” będzie kontynuowany do czasu, kiedy będą dostępne wystarczające dowody wspierające formalny wniosek o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Regdanwimab to przeciwciało monoklonalne działające przeciwko COVID-19. Przeciwciało monoklonalne to rodzaj białka, które zostało zaprojektowane w celu przyłączania się do określonej struktury (zwanej antygenem). Regdanwimab, przeciwciało monoklonalne, zostało zaprojektowane, aby przyłączyć się do białka wypustki wirusa SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID- 19. Kiedy przyłącza się do białka wypustki, zmniejsza się zdolność wirusa do przedostania się do komórek organizmu. Oczekuje się, że to zmniejszy potrzebę hospitalizacji pacjentów z łagodnym do umiarkowanego przebiegiem COVID-19.


 
 
MAB

sotrovimab
(VIR-7831, GSK4182136)

GlaxoSmithKline
i Vir Biotechnology, Inc.

 

NEW! Aktualizacja [25/05/2021]

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył przegląd dotyczący stosowania przeciwciała monoklonalnego, sotrowimabu (znanego również jako VIR-7831 i GSK4182136), w leczeniu pacjentów z COVID-19. Ten przegląd został podjęty w celu wydania zharmonizowanej opinii naukowej na szczeblu UE, aby wesprzeć podejmowanie decyzji, na poziomie krajów, dotyczących możliwego stosowania przeciwciała przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Agencja uznała, że sotrowimab, może być stosowany do leczenia dorosłych pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19 oraz młodzieży (w wieku 12 lat i więcej oraz wadze co najmniej 40 kg), którzy nie wymagają suplementacji tlenem i, u których występuje ryzyko rozwinięcia się ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Lek podaje się we wlewie (kroplówce) do żyły, a proponowane warunki stosowania są dostępne tutaj.

EMA przedstawiła swoje zalecenia w następstwie przeglądu danych, w tym danych na temat jakości oraz danych z badania nad skutecznością sotrowimabu u dorosłych pacjentów z łagodnymi objawami COVID-19, leczonych ambulatoryjnie i, którzy nie potrzebują podawania tlenu. Zaplanowana analiza okresowa tego badania wykazała, że sotrowimab zmniejszył ryzyko hospitalizacji na ponad 24 godziny lub zgonu o 85% w porównaniu z placebo: hospitalizacja na ponad 24 godziny lub zgon wystąpiły u 1% (3 z 291) pacjentów, którzy otrzymali sotrowimab i u 7% (21 z 292) tych, którzy otrzymali placebo.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, większość zgłoszonych działań niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany. Nie można wykluczyć reakcji związanych z wlewem, w tym reakcji alergicznych, dlatego personel medyczny powinien monitorować pacjentów w kierunku wystąpienia takich reakcji.

Zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) mogą teraz być wykorzystane w celu wsparcia krajowych zaleceń na temat możliwego stosowania tego przeciwciała monoklonalnego przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Podczas gdy niniejsza ocena dobiegła końca, przegląd etapowy sotrowimabu, który rozpoczął się 7 maja br., jest w toku. Kiedy zostanie zakończony, będzie stanowić podstawę dla złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE dla tego leku.

 

Aktualizacja [19/05/2021]

7 maja 2021 r., Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) rozpoczął procedurę etapowego przeglądu danych sotrowimabu (znanego również jako VIR-7831 i GSK4182136), przeciwciała monoklonalnego, które zostało opracowane przez GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology, Inc. do leczenia COVID-19.

Decyzja dotycząca rozpoczęcia przeglądu etapowego opiera się o wstępne wyniki z trwającego badania, które ma na celu określenie skuteczności leku w zapobieganiu hospitalizacji lub śmierci u niehospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Jednakże, EMA nie otrzymała jeszcze pełnego zbioru danych i jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski odnośnie bilansu korzyść-ryzyko dla leku.

EMA rozpoczęła ocenę pierwszej serii danych, które pochodzą z badań laboratoryjnych oraz z badań na zwierzętach i uzupełniają dane na temat jakości leku.

EMA oceni wszystkie dane na temat tego leku, w tym dowody z badań klinicznych, gdy tylko będą one dostępne. Przegląd etapowy będzie kontynuowany do czasu, kiedy będą dostępne wystarczające dowody wspierające formalny wniosek o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

EMA oceni zgodność leku z przyjętymi w UE standardami w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i jakości. Chociaż nie można jeszcze przewidzieć ogólnych ram czasowych przeglądu, proces powinien być szybszy niż ocena wykonywana standardowo, z powodu czasu, który zyskano podczas przeglądu etapowego.

Odrębny przegląd dla sotrowimabu jest już w toku i ma na celu dostarczenie ogólnounijnych zaleceń wspomagających organy krajowe, które mogą zadecydować o stosowaniu leku do leczenia COVID-19 przed udzieleniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

 

Europejska Agencja Leków (EMA) prowadzi przegląd obecnie dostępnych danych na temat stosowania przeciwciała monoklonalnego VIR-7831 (znanego również jako GSK4182136) w leczeniu pacjentów z COVID-19. EMA rozpoczyna ten przegląd w celu wsparcia organów krajowych, które mogą zadecydować o stosowaniu tego leku do leczenia COVID-19 przed udzieleniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Przegląd będzie obejmował dane z badania porównującego działanie VIR-7831 z leczeniem pozorowanym (placebo) u pacjentów z łagodną do umiarkowanej postacią choroby COVID-19, u których występowało wysokie ryzyko progresji do cięższego przebiegu COVID-19. Wstępne wyniki wskazują, że VIR-7831 zmniejszył ryzyko hospitalizacji na ponad 24 godziny lub zgonu o 85% w porównaniu z placebo.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) przeanalizuje dane na temat tego, jak skutecznie lek zapobiega hospitalizacji i śmierci u niehospitalizowanych pacjentów z COVID-19, którzy nie wymagają suplementacji tlenem. CHMP rozważy również dane dotyczące jakości i bezpieczeństwa leku.

Podczas gdy przewiduje się, że bardziej kompleksowy przegląd etapowy rozpocznie się przed ewentualnym złożeniem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ten obecny przegląd zapewni zalecenia dla organów krajowych, w całej UE, które mogą podjąć decyzje oparte o dowody w zakresie wcześniejszego stosowania leku.

EMA poinformuje o wynikach tego przeglądu po jego zakończeniu.

VIR-7831 (GSK4182136) to przeciwciało monoklonalne działające przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi wywołującemu COVID-19. Przeciwciało monoklonalne to rodzaj białka, które przyłącza się do określonej struktury (zwanej antygenem). VIR-7831, przeciwciało monoklonalne, zostało zaprojektowane, aby przyłączyć się do białka wypustki wirusa SARS-CoV-2, zmniejszając zdolność wirusa do przedostania się do komórek organizmu. Oczekuje się, że lek zmniejszy potrzebę hospitalizacji pacjentów z COVID-19.

 

 
FDA
  • Autoryzowane

Zezwolenie na stosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach (EUA)
Data wydania: 2021-05-26
MAB

tocilizumab

 
FDA
  • Autoryzowane

Zezwolenie na stosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach (EUA)
Data wydania: 2021-06-24
MAB

tixagevimab & cilgavimab Evusheld, (AZD7442)

AstraZeneca

 
FDA
  • Autoryzowane

Zezwolenie na stosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach (EUA)
Data wydania: 2021-12-08 

Informacje na temat szczepionek przeciwko COVID-19 znajdą Państwo tutaj.

Więcej informacji regulacyjnych w zakresie COVID-19 znajdą Państwo tutaj.

 
Źródło: EMA, FDA