Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Przegląd popularnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego – walsartanu – z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka! (Część VIII)

  • 29 maja 2019
  • antagoniści receptora angiotensyny II, API, ARBs, artykuł 31, azylsartan, blokery receptora angiotensyny II, CEP, certyfikat zgodności, cukrzyca, DIPNA, dochodzenie, EDQM, EIPNA, EMA, eprosartan, Hetero Labs, irbesartan, kandesartan, KE, Komisja Europejska, kwas N-nitrozo-N-metyloamino masłowy, lek, limit, losartan, MA, MAH, N-nitrozodietyloamina, N-nitrozodiizopropyloamina, N-nitrozodimetyloamina, N-nitrozoetyloizopropyloamina, nadciśnienie tętnicze, NDEA, NDMA, nitrozoamina, NMBA, olmesartan, pierwotna, pioglitazon, podmiot odpowiedzialny, posiadacz, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, prawnie wiążące decyzje, proces wytwarzania, produkt leczniczy, przegląd, przyczyna, rak, sartany, specyficzna struktura pierścieniowa, substancja czynna, substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka, telmisartan, tetrazol, tymczasowy, walsartan, warunki pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wnioski naukowe, wytwarzanie, wytwórca, właściciel, zanieczyszczenie, zawieszenie, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, źródłowa,

YTwoja ReklamaE
 
ASE Pharma Solutions

 

NEW!

INFORMACJE O SZKOLENIU/PREZENTACJI NA TEMAT NITROZOAMIN


internal/closed training

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa oraz Firmy, którzy/które są zainteresowani/zainteresowane kompleksowym i wielopłaszczyznowym kontekstem obecności nitrozoamin w substancjach czynnych i produktach leczniczych do realizacji dopasowanego/dopasowanej do Państwa potrzeb szkolenia/prezentacji informacyjnej na temat „Nitrozoaminy w substancjach czynnych i produktach leczniczych stosowanych u ludzi”.

Skontaktuj się i zapytaj o program!


 

31 stycznia 2019 r. Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła, aby firmy wytwarzające sartany, leki regulujące ciśnienie krwi, które znane są również jako blokery receptora angiotensyny II (ARBs), dokonały przeglądu swoich procesów wytwarzania, tak aby nie tworzyły się w nich zanieczyszczenia w postaci nitrozoamin.

Raport ze wstępnego dochodzenia pierwotnej przyczyny obecności N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), który firma Zhejiang Huahai Pharmaceutical z Chin dostarczyła na żądanie organu nadzorczego z Włoch (AIFA) wykazywał, że NDMA powstaje na etapie formowania pierścienia tetrazolowego w procesie wytwarzania substancji czynnej, walsartanu, produkowanego przez Zhejiang Huahai Pharmaceutical oraz, że poziom NDMA na jakim jest obecna, może zależeć od zastosowanych warunków reakcji.

W tym miejscu należy przypomnieć, że przegląd produktów leczniczych z walsartanem został uruchomiony przez Komisję Europejską (KE) 5 lipca 2018 r., na mocy art. 31 Dyrektywy 2001/83/WE. Po czym, 20 września 2018 r. przegląd został rozszerzony o leki zawierające kandesartan, irbesartan, losartan i olmesartan.

Antagoniści/blokery receptora angiotensyny II, które są przedmiotem procedury (grupa tetrazolowa w czerwonym kółku na przykładzie losartanu):

 
 
 
 
 
 

Wnioski naukowe dotyczące procedury zostały zaprezentowane w Aneksie I a Warunki pozwolenia/pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Aneksie II.

Należy jednak zauważyć, że istnieją inne ARBs dopuszczone do obrotu w UE, które nie zawierają grupy tetrazolowej i dlatego nie są przedmiotem tej procedury:


  • Azylsartan,

  • Eprosartan,

  • Telmisartan.


Tymczasowe limity dla zanieczyszczeń NDMA, NDEA oraz NMBA, DIPNA i EIPNA zostały ustanowione zgodnie z aktualną wytyczną ICH M7(R1) i przedstawione w tabeli poniżej .


         NDMA, NMBA

  NDEA, DIPNA, EIPNA

Substancja czynna

Maksymalna dawka dobowa [mg]

Dopuszczalne spożycie [ng/dzień]

Limit [ppm]

Dopuszczalne spożycie [ng/dzień]

Limit [ppm]

Irbesartan

300

96,0

0,320

26,5

0,088

Kandesartan

32

96,0

3,000

26,5

0,820

Losartan

150

96,0

0,640

26,5

0,177

Olmesartan

40

96,0

2,400

26,5

0,663

Walsartan

320

96,0

0,300

26,5

0,082


NDMA – N-nitrozodimetyloamina
NDEA – N-nitrozodietyloamina
NMBA – kwas N-nitrozo-N-metyloamino masłowy
DIPNA – N-nitrozodiizopropyloamina
EIPNA – N-nitrozoetyloizopropyloamina
 

Zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) odnośnie NDMA i NDEA zostały przesłane do Komisji Europejskiej (KE), która wydaje prawnie wiążące decyzje.

Informowaliśmy już na naszej stronie o trwającym przeglądzie produktów leczniczych z walsartanem oraz innymi sartanami z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) a także o zawieszeniach certyfikatów zgodności (CEPs) przez EDQM we wpisach Część I, Część II, Część III, Część IV, Część V, Część VI oraz Część VII.

 

Dodatkowo, jako część ściślejszego monitorowania wytwarzania EMA oraz organy krajowe wnioskują również, przez ostrożność, aby firmy stosujące niektóre odczynniki do wytwarzania preparatów stosowanych w leczeniu cukrzycy zawierających pioglitazon, badały swoje produkty i sprawdzały swoje procesy w celu wykluczenia obecności zanieczyszczeń nitrozoaminami, a w szczególności N-nitrozodimetyloaminą (NDMA).

Wniosek jest pokłosiem wykrycia niskich poziomów NDMA w kilku seriach pioglitazonu wytwarzanego przez firmę Hetero Labs w Indiach, które mieściły się we wcześniej określonych limitach dla sartanów (patrz Aneks I powyżej) i uznaje się je za dopuszczalne bezpieczne.

Aby sprawdzić aktualny status CEP dla chlorowodorku pioglitazonu prosimy kliknąć tutaj.

 
Źródła: EMA, EDQM
 
Zaktualizowano: 2019-06-28
 

Powiązane wpisy:

Leki przeciwcukrzycowe z metforminą i N-nitrozodimetyloamina (NDMA) – substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka

Nitrozoaminy w produktach leczniczych stosowanych u ludzi – konsekwencje dla MAHs

Przegląd, szeroko stosowanych w leczeniu stanów takich jak zgaga i wrzody żołądka, leków z ranitydyną z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka!

Modele (Q)SAR – ważne narzędzie oceny ryzyka, wspomagające praktyczną implementację wytycznej ICH M7