Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Przegląd popularnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego – walsartanu – z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka! (Część VIII)

  • 29 maja 2019
  • antagoniści receptora angiotensyny II, API, ARBs, artykuł 31, azylsartan, blokery receptora angiotensyny II, CEP, certyfikat zgodności, cukrzyca, DIPNA, dochodzenie, EDQM, EIPNA, EMA, eprosartan, Hetero Labs, irbesartan, kandesartan, KE, Komisja Europejska, kwas N-nitrozo-N-metyloamino masłowy, lek, limit, losartan, MA, MAH, N-nitrozodietyloamina, N-nitrozodiizopropyloamina, N-nitrozodimetyloamina, N-nitrozoetyloizopropyloamina, nadciśnienie tętnicze, NDEA, NDMA, nitrozoamina, NMBA, olmesartan, pierwotna, pioglitazon, podmiot odpowiedzialny, posiadacz, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, prawnie wiążące decyzje, proces wytwarzania, produkt leczniczy, przegląd, przyczyna, rak, sartany, specyficzna struktura pierścieniowa, substancja czynna, substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka, telmisartan, tetrazol, tymczasowy, walsartan, warunki pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wnioski naukowe, wytwarzanie, wytwórca, właściciel, zanieczyszczenie, zawieszenie, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, źródłowa,
    WAŻNE! Aktualizacja [28/10/2020] Po przeanalizowaniu wiedzy na temat obecności nitrozoamin w produktach leczniczych zdobytej od czasu rozpoznania sprawy sartanów i po uwzględnieniu danych ocenionych w przeglądzie dokonanym na mocy art. 5(3), w szczególności odnośnie przyczyn pierwotnych/źródłowych, gdy okazało się, że przyczyny pierwotne mogą być liczne, współistniejące na każdym etapie produkcji lub przechowywania produktu
Czytaj więcej

Cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla leków zawierających chlorowodorek fenspirydu!

  • 24 maja 2019
  • bilans ryzyko-korzyść, CMDh, cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, EMA, EU, fenspiride, fenspiryd, kaszel, MA, negatywny, objawowy, odcinek QT, odstęp QT, PRAC, produkt leczniczy, syrop, tabletki, torsades de pointes, UE, wydłużenie, zaburzenia rytmu serca, zawieszenie dostaw,
Komitet Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. bezpieczeństwa (PRAC) zalecił, że pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających fenspiryd zostaną cofnięte, a zatem produkty lecznicze nie mogą już być wprowadzane do obrotu w UE. To zalecenie jest następstwem przeglądu, który potwierdził, że te lekarstwa stosowane w leczeniu objawowym kaszlu mogą powodować zaburzenia rytmu serca. Biorąc
Czytaj więcej

Produkty lecznicze

  • 22 maja 2019
  • EU, FDA, Polska, produkty lecznicze, rejestr produktów leczniczych, Rosja, UE, Unia Europejska, unijny rejestr produktów leczniczych,
REJESTRY PRODUKTÓW LECZNICZYCH     PRODUKTY LECZNICZE A Azylsartanu medoksomil Azilsartan medoxomil B Bamlaniwimab Bamlanivimab Bamlaniwimab/Etesewimab Bamlanivimab/Etesevimab C Casiriwimab/Imdewimab Casirivimab/Imdevimab Chlorochina Chloroquine Cymetydyna Cimetidine E Eprosartanu mezylan Eprosartan mesylate Esketamina Esketamine Ezomeprazol Esomeprazole F Famotydyna Famotidine Fenspirydu chlorowodorek Fenspiride hydrochloride G Glukagon Glucagon H Hydroksychlorochina Hydroxychloroquine I Irbesartan Irbesartan K Kandesartanu cyleksetyl Candesartan cilexetil Kannabidiol
Czytaj więcej