Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Brexit i zasady UE dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych

  • 7 marca 2019
  • API, Brexit, CP, EC, EMA, GMP, import, MA, MAH, miejsce, okres przejściowy, Osoba Wykwalifikowana odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, podmiot odpowiedzialny, posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, produkt gotowy, produkt leczniczy, przeniesienie, QPPV, RMS, skutki prawne, transfer, umowa o wystąpieniu, wpływ, wystąpienie Wielkiej Brytanii z EU, wytwarzanie, zawiadomienie, zmiana, zwalnianie serii,

ASE Pharma Solutions


NIE POLEGAJ NA OKRESIE PRZEJŚCIOWYM!


 

Brexit and law

W związku z niepewnością dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu wszystkim zainteresowanym stronom, a w szczególności podmiotom gospodarczym, przypomina się o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane wersje dokumentów Notice to stakeholders (Zawiadomienie dla zainteresowanych stron) oraz Questions and Answers (Q&As) (Pytania i odpowiedzi (Q&As)) w 22 urzędowych językach UE.


Brexit no deal

 

Lista Pytań i Odpowiedzi (Q&A) uzupełnia Zawiadomienie dla zainteresowanych stron i odnosi się do sytuacji, w której w dniu 30 marca 2019 r. („dzień wystąpienia”) Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim bez umowy o wystąpieniu, a tym samym bez okresu przejściowego przewidzianego w projekcie umowy o wystąpieniu.


NIE POLEGAJ NA OKRESIE PRZEJŚCIOWYM!


 
DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM:


 

NIE POLEGAJ NA OKRESIE PRZEJŚCIOWYM!


 
 
Źródła: EC, EMA
 

Powiązane wpisy:

Brexit i zasady UE dotyczące badania serii produktów leczniczych

Brexit i zasady UE w dziedzinie badań klinicznych (CTs)

Przygotowania przemysłu farmaceutycznego do Brexitu i jego skutki prawne dla MAHa