Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Brexit i zasady UE w dziedzinie badań klinicznych (CTs)

  • 5 marca 2019
  • badania kliniczne, badany produkt leczniczy, baza danych, Brexit, EC, EudraCT, IMP, import, skutki prawne, sponsor, wystąpienie Wielkiej Brytanii z EU, zawiadomienie,

ASE Pharma Solutions

W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy o wystąpieniu, sponsorom (zarówno pracownikom naukowym, jak i przedsiębiorstwom farmaceutycznym) prowadzącym lub planującym prowadzenie badań klinicznych, jak również badaczom i innym osobom zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie badań klinicznych w UE przypomina się o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.

Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE dotyczące badań klinicznych, w szczególności przepisy Dyrektywy 2001/20/WE nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Wiąże się to w szczególności z konsekwencjami w następujących obszarach:

woman in hospital

 

DOSTARCZANIE BADANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCHunion stars flag

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIEDZIBY SPONSORA LUB PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGOdatabase

 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT BADAŃ KLINICZNYCH


Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

 
Źródło: EC
 

Powiązane wpisy:

Brexit i zasady UE dotyczące badania serii produktów leczniczych

Przygotowania przemysłu farmaceutycznego do Brexitu i jego skutki prawne dla MAHa