Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Przegląd popularnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego – walsartanu – z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka! (Część IV)

  • 19 września 2018
  • API, badania, CEP, certyfikat zgodności, EDQM, EMA, headspace GC/MS, inspekcja, lek, metoda, miejsce wytwarzania, N-nitrozodietyloamina, N-nitrozodimetyloamina, nadciśnienie tętnicze, NDEA, NDMA, nitrozoamina, OMCL, pacjent, postępowanie wyjaśniające, proces, produkt leczniczy, przegląd, rak, ryzyko, sartany, substancja czynna, substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka, walsartan, wycofanie, wytwarzanie, wytwórca, zanieczyszczenie, zawieszenie, Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.,

ASE Pharma Solutions


 

NEW!

INFORMACJE O PREZENTACJI OTWARTEJ NA TEMAT NITROZOAMIN W APIs I LEKACHopen training

Już dziś serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa, zainteresowanych kompleksowym i wielopłaszczyznowym kontekstem obecności nitrozoamin w substancjach czynnych i produktach leczniczych do uczestnictwa w planowanym wydarzeniu – prezentacji szkoleniowo-informacyjnej pt. „Nitrozoaminy w substancjach czynnych i produktach leczniczych”. Prosimy o sprawdzanie informacji w Aktualnościach (na stronie głównej naszej witryny internetowej) oraz na stronie szkoleń otwartych, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące programu, daty i miejsca wydarzenia.

Informujemy Państwa, że prezentacja jest dostępne również jako realizowana wewnętrznie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu!


EMA

 

Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała kalkulację ryzyka dotyczącego produktów leczniczych z walsartanem zawierających N-nitrozodimetyloaminę (NDMA) po uwzględnieniu wyników z ostatnich badań substancji czynnej od Zhejiang Huahai.


risk-benefit

Zgodnie z wcześniejszą oceną Europejskiej Agencji Leków (EMA), ryzyko wystąpienia raka w ciągu całego życia uznaje się za niskie i szacuje na 1 do 5000 dla dorosłych pacjentów, którzy przyjmowali leki z walsartanem zanieczyszczone NDMA w najwyższej dawce (320 mg) każdego dnia od lipca 2012 do lipca 2018.

Dla pacjentów, których leczono niższymi dawkami lub przez krótsze okresy czasu ryzyko będzie niższe. Ryzyko będzie również niższe dla pacjentów, którzy przyjmowali walsartan produkowany przez Zhejiang Tianyu, który wykazywał niższą zawartość NDMA niż walsartan produkowany przez Zhejiang Huahai.

Dodatkowo, do NDMA, EMA ocenia wpływ substancji pokrewnej, N-nitrozodietyloaminy (NDEA), którą wykryto w walsartanie produkowanym przez Zhejiang Huahai przy użyciu jej wcześniejszego procesu wytwarzania zanim wprowadzono do niego zmiany w 2012 roku. Zarówno NDEA jak i NDMA należą do klasy nitrozoamin i zostały sklasyfikowane jako substancje o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka (substancje, które mogą powodować raka).

Dane na temat poziomów NDEA są aktualnie bardzo ograniczone. EMA przekaże dalsze informacje odnośnie tego czy jej obecność wpływa na ocenę ryzyka natychmiast po tym, jak będą one dostępne.


inspector
 

Chociaż przegląd obejmuje wszystkie leki z walsartanem, uwaga skupia się przede wszystkim na lekach zawierających substancje czynne wytwarzane przez Zhejiang Huahai oraz Zhejiang Tianyu, w których zostały potwierdzone niedopuszczalne poziomy NDMA. Unijne władze przeprowadzają aktualnie inspekcje miejsc wytwarzania obu firm w Chinach i będą analizować wyniki.

Produkty lecznicze zawierające walsartan od Zhejiang Huahai oraz Zhejiang Tianyu nie są już dystrybuowane w UE lub zostały wycofane. Obie firmy nie są obecnie uprawnione do produkowania walsartanu do produktów leczniczych w UE.

EMA kontynuuje ścisłą współpracę z organami krajowymi, partnerami międzynarodowymi oraz EDQM w celu zgromadzenia niezbędnych informacji, które przede wszystkim pozwolą Agencji lepiej zrozumieć przyczyny obecności zanieczyszczeń w substancji czynnej.

W oparciu o końcowy wynik przeglądu, władze w UE podejmą niezbędne środki w celu zapewnienia, że podobne problemy nie pojawią się w przyszłości.

 

EDQM

 

EDQM kontynuuje postępowanie wyjaśniające i określa działania odnoszące się do obecności wszystkich rodzajów nitrozoamin, włączając NDMA oraz NDEA w walsartanie oraz innych sartanach, których ten problem może dotyczyć.


GC analysis+analyst

 

Państwowe Laboratoria Kontroli Produktów Leczniczych (OMCLs) opublikowały zwalidowaną metodę badania sartanów

Jedna metoda – opracowana przez Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych w Galway w Irlandii (PALG, Public Analyst’s Laboratory w Galway) reprezentujące sieć Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCLs) – jest już publicznie dostępna i można ja pobrać tutaj. Metoda opracowana przez PALG to metoda headspace GC/MS (pojedynczy kwadrupol) i ma zastosowanie do oznaczania NDMA w substancjach czynnych (APIs) i odpowiadających im sproszkowanych tabletkach z grupy sartanów.

Informowaliśmy już na naszej stronie o trwającym obecnie przeglądzie produktów leczniczych z walsartanem z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) a także o zawieszeniach certyfikatów zgodności (CEPs) przez EDQM we wpisach Część I, Część II oraz Część III.

 
Źródło: EMA, EDQM
 
 

 

NEW!

INFORMACJE O SZKOLENIU/PREZENTACJI NA TEMAT NITROZOAMIN


internal/closed training

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa oraz Firmy, którzy/które są zainteresowani/zainteresowane palącym aktualnie problemem nitrozoamin w substancjach czynnych i produktach leczniczych do realizacji specjalnie dla Państwa szkolenia/prezentacji informacyjnej na temat „Nitrozoaminy w produktach leczniczych stosowanych u ludzi”.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i do zadawania pytań!