Koteże, ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański
Tel/Fax: (+48) 58 531 02 59
Tel: (+48) 606 93 82 51

Przegląd popularnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego – walsartanu – z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka! (Część III)

  • 29 sierpnia 2018
  • API, CEP, certyfikat zgodności, detekcja, EDQM, FDA, headspace GC/MS, Hetero Labs Limited, lek, metoda, N-nitrozodimetyloamina, nadciśnienie tętnicze, NDMA, nitrozoamina, OMCL, oznaczanie ilościowe, pacjent, posiadacz, postępowanie wyjaśniające, proces, produkt końcowy, produkt leczniczy, przegląd, rak, ryzyko, substancja czynna, substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka, Torrent Pharmaceuticals Limited, walsartan, wycofanie, wycofywanie, wykrywanie, wytwarzanie, wytwórca, właściciel, zanieczyszczenie, zawieszenie, Zhejiang Changming Pharmaceutical Co. Ltd., Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.,

ASE Pharma Solutions 


 

NEW!

INFORMACJE O PREZENTACJI OTWARTEJ NA TEMAT NITROZOAMIN W APIs I LEKACHopen training

Już dziś serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa, zainteresowanych kompleksowym i wielopłaszczyznowym kontekstem obecności nitrozoamin w substancjach czynnych i produktach leczniczych do uczestnictwa w planowanym wydarzeniu – prezentacji szkoleniowo-informacyjnej pt. „Nitrozoaminy w substancjach czynnych i produktach leczniczych”. Prosimy o sprawdzanie informacji w Aktualnościach (na stronie głównej naszej witryny internetowej) oraz na stronie szkoleń otwartych, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące programu, daty i miejsca wydarzenia.

Informujemy Państwa, że prezentacja jest dostępne również jako realizowana wewnętrznie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu!


EDQM

 

Europejska Dyrekcja ds. Jakości Leków i Ochrony Zdrowia (EDQM) kontynuuje postępowanie wyjaśniające oraz podjęte działania, które rozpoczęła w lipcu 2018 roku, dotyczące sprawy wykrycia nitrozoaminy (N-nitrozodimetyloaminy (NDMA)) w substancji czynnej walsartan.


synthesis path

 

W następstwie pełnego przeglądu informacji na temat wytwarzania złożonych do wszystkich wniosków o udzielenie certyfikatu zgodności (CEP) dla walsartanu oraz innych substancji czynnych o podobnej strukturze (np. losartanu, olmesartanu medoksomilu, kandesartanu cyleksetylu), w pierwszej kolejności EDQM skontaktowała się z tymi właścicielami certyfikatów zgodności (CEPs), których substancje mogą stanowić zagrożenie pod względem zanieczyszczenia i zażądała, aby rozpoznali oni i odnieśli się do możliwej obecności NDMA. W następnym kroku, wszystkich innych właścicieli certyfikatów zgodności (CEPs) dla tych substancji wezwano również do oceny ich procesów wytwarzania i potwierdzenia, że ich produkty nie wykazują żadnego ryzyka powiązanego z zanieczyszczeniem.

EDQM ocenia otrzymane dane i listownie informuje właścicieli certyfikatów zgodności (CEPs) jak tylko ocena ich danych zostaje zakończona. Na podstawie wyników, wygląda na to, że ograniczona liczba źródeł walsartanu i innych substancji czynnych o podobnej strukturze może stanowić zagrożenie pod względem zanieczyszczenia. Odpowiednie środki i kontrole zostały wdrożone, aby zapewnić usunięcie zanieczyszczenia lub zmniejszenie jego zawartości do dopuszczalnego poziomu.

Po zawieszeniu certyfikatu zgodności (CEP) dla walsartanu, którego właścicielem jest Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd, EDQM zadecydowała również o zawieszeniu następujących certyfikatów zgodności (aby sprawdzić aktualny status certyfikatów zgodności (CEPs), prosimy kliknąć tutaj):

– CEP 2013-159/Walsartan – właściciel: Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd.

– CEP 2016-069/Walsartan – właściciel: Hetero Labs Ltd.

– CEP 2014-162/Walsartan – właściciel: Zhejiang Changming Pharmaceutical Co. Ltd.

Decyzja ta została wywołana albo na skutek wykrycia/detekcji pewnych ilości NDMA w walsartanie (chociaż na znacznie niższych poziomach niż te znalezione w substancji czynnej wytworzonej przez firmę Zhejiang Huahai) lub jako środek zapobiegawczy w przypadku otrzymania niewystarczających informacji od posiadacza certyfikatu zgodności (CEP) lub w przypadku deklaracji właściciela certyfikatu zgodności (CEP), że jego produkt nie jest aktualnie dostarczany na rynek. Zawieszenie tych certyfikatów zgodności (CEPs) ma na celu zmniejszenie ryzyka dla pacjentów we wszystkich krajach, w których mogą istnieć odniesienia do tych certyfikatów zgodności (CEPs) z uwzględnieniem krajów poza Europą. EDQM poinformowała odpowiednio międzynarodowe partnerskie władze/organy oraz instytucje.

Od chwili identyfikacji problemu do działań włączono również, koordynowaną przez EDQM, sieć Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCLs). W tym czasie, sieć laboratoriów rozwinęła specyficzne metody badania/oznaczania nitrozoamin w sartanach w oparciu o dwie różne zasady analityczne, opracowała plany poboru prób w oparciu o analizę ryzyka i dostarczyła europejskim organom pierwsze niezależne wyniki badań serii walsartanu i odpowiadających im produktów leczniczych. Sieć laboratoriów wspomagała też europejskie organy/władze w ocenie używanych przez firmy, których sprawa dotyczy, metod badania ich substancji aktywnych.

 

FDA

 

20, 22 i 24 sierpnia 2018 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ponownie aktualizowała listę wycofywanych produktów z walsartanem, aby wprowadzić na nią dobrowolnie wycofywane produkty lecznicze zawierające walsartan z powodu wykrycia zanieczyszczenia – N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) – w substancji czynnej (API) wytwarzanej przez Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, dystrybuowanych w USA przez firmę Torrent Pharmaceuticals Limited.

W ostatnim czasie FDA rozpoznała, że firma Torrent używała właśnie substancji czynnej walsartan, wytwarzanej przez Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Badania przeprowadzone przez FDA, potwierdziły obecność NDMA w niektórych produktach firmy Torrent.


GC analysis+analyst

 

Dodatkowo, FDA udostępniła metodę headspace GC/MS dla wytwórców i regulatorów stosowaną do wykrywania/detekcji i ilościowego oznaczania NDMA w substancji czynnej walsartan oraz w gotowych produktach leczniczych. Agencja stosuje tę metodę do badania substancji czynnych oraz produktów leczniczych potencjalnie zawierających NDMA. Ta metoda powinna zostać zwalidowana przez użytkownika, jeżeli wyniki są wykorzystywane jako dane wspomagające wymaganą ocenę jakości API lub produktu leczniczego, lub jeżeli wyniki są wykorzystywane przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej/regulacyjnej.

Informowaliśmy już na naszej stronie o trwającym obecnie przeglądzie produktów leczniczych z walsartanem z powodu wykrycia zanieczyszczenia, N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) a także o zawieszeniach certyfikatów zgodności (CEPs) przez EDQM we wpisach Część I oraz Część II.

 
Źródło: EDQM, FDA
 
 

 

NEW!

INFORMACJE O SZKOLENIU/PREZENTACJI NA TEMAT NITROZOAMIN


internal/closed training

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy Wszystkich Państwa oraz Firmy, którzy/które są zainteresowani/zainteresowane palącym aktualnie problemem nitrozoamin w substancjach czynnych i produktach leczniczych do realizacji specjalnie dla Państwa szkolenia/prezentacji informacyjnej na temat „Nitrozoaminy w produktach leczniczych stosowanych u ludzi”.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i do zadawania pytań!